دستگاه لیزر کاغذی ( مصری ) . بوگین ویلی

نام مرسوم فارسی : دستگاه لیزر کاغذی ( مصری ) . بوگین ویلیا

نام ان دستگاه لیزر یسی : Bougainvillea

دستگاه لیزر کاغذی یک گیاه زیبا با دستگاه لیزر هایی به رنگهای صورتی , نارنجی رنگ , بنفش یا این که سفید است که به صورت انبوه دستگاه لیزر می دهد و مناظر زیبایی به‌وجود می آورد و دارای اشکال متفاوتی است .

دستگاه لیزر کاغذی

دستگاه لیزر کاغذی یک گیاه گرمسیری است که در صورتی دراقلیم مستقر خویش و در شرایط مناسب آب و هوایی باشد , در 11 ماه از سال دستگاه لیزر دار خواهد بود .

این پیچک تاک مانند را میتوان به صورت آویز بر روی دیوار یا این که داربست یا تحت عنوان پرچین رویش اعطا کرد و مدام از دستگاه لیزر های زیبای آن لذت برد .

محافظت و محافظت از دستگاه لیزر کاغذی :

آب و هوای نسبتا گرم و خشک برای این گیاه ایده آل است . در چنین آب و هوایی میتوان آن را در محیط های گشوده و محوطه ها آن را پرورش داد . بهترین دما برای دستگاه لیزر کاغذی مابین 16 تا 38 سکو سانتیگراد است ولی این گیاه می‌تواند محفظه های کم نوروفروغ و زمستانهای نسبتا سرد را هم تحمل کند .

دستگاه لیزر کاغذی 2

خاک مناسب :

خاک خوب زهکشی شده برای دستگاه لیزر کاغذی مناسب است . خاک آن باید مغذی و پاره ای اسیدی ( PH 5 . 5 – 6 ) باشد .

شیوه کاشت :

گودالی به مقدار ریشه گیاه کنده و گیاه را درون آن قرار دهید و با خاک مغذی درون چاله را مالامال کنید .

در حالتی که در دستگاه لیزر دان کاشته شود باید سوراخهای تحت دستگاه لیزر دان را به خیر و خوبی گشوده کنید زیرا دستگاه لیزر کاغذی از رطوبت مضاعف متنفر است .

آبیاری دستگاه لیزر کاغذی :

این گیاه برعلیه بی آبی ضعیف است و دستگاه لیزر های آن شروع به ریزش و نادر شدن می نماید . همچمین همانطور که گفتیم از آب پاشی بیشتراز حد هم پدهیز فرمائید .

کود :

برای حداکثر دستگاه لیزر دهی خوب تر است به طور منظم کود 1 : 1 : 1 یا 2 : 1 : 2 به آن داده شود . کودهای طبیعی نیز بسیار مناسبند . از کودهای فسفر سود نکنید .

دلایل :

بعضی اشخاص ممکن است به لمس یا این که گرده دستگاه لیزر کاغذی حساسیت داشته باشند .

اجزای این گیاه سمی تماما غیر خوراکی است &# اطلسی الوان ;